Morodalsfestivalen 2020

Arrangementsinformasjon

MORODALSFESTIVALEN er en musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og synliggjøre mangfold. Vi praktiserer inkludering ved omvendt integrering for å skape en arena for dialog, mangfold og felles positive opplevelser.

I 2020 kan publikum glede seg til å oppleve bl.a.  Freddy Kalas, Hanne Mette Band, Ila Auto, Hilljacks og Sputnik

Velkommen til MF20 !

Se fullt program på https://morodalsfestivalen.no/ 


Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.